BACKLÖK, Allium oleraceum & SANDLÖK, Allium vineale

129.00 kr

Svensk originalplansch ur Nordens Flora 1905

Detta är ett färglitografiskt tryck av botanikern Carl Axel Magnus Lindman (1856-1928).

Storlek: Ca 24*15 cm. Mycket välbevarad med vackra färger, på ett stadigt tjockt papper vackert gulnat av ålder.

Växtens olika delar är uppnumrerade.
Under bilden står växtens namn på svenska och latin.

Planschen fraktas i skyddande kuvert med kartongstöd.

2 i lager

Artikelnr: NF388A Kategorier: , , ,

Beskrivning

Feel free to share this with the world:

Botanisk plansch:
BACKLÖK, Allium oleraceum &
SANDLÖK, Allium vineale
Nordens Flora 1905 nr. 388

Om växten

Backlök, Allium oleraceum (här Ängslök) är en flerårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är upprätt och bladen är halvtrinda eller ibland något rännformade med lång bladslida, de vissnar bort tidigt. Backlök blommar i juli-augusti, blomställningen domineras av en huvudlik samling av löklika groddknoppar och har bara ett fåtal långskaftade blommor. Vid basen är blomställningen omsluten av två hölsterblad, varav det ena vanligen är tydligt längre än blomställningen. Blommorna är brunvioletta eller ibland vit- eller grönaktiga och har inte utskjutande ståndare. Ståndarsträngarna har inga flikar eller utskott.

(Ur Den virtuella floran)

Sandlök, Allium vineale är en flerårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är upprätt och bladen är smala och något rännformade med lång bladslida. Sandlök blommar i juli-augusti. Blomställningen har få eller inga blommor och oftast talrika groddknoppar och bara ett enda kort hölsterblad, som är ungefär lika långt som blomhuvudet. De fåtaliga blommorna är långskaftade med violetta hopstående kalkblad, ibland saknas blommor och blomställningen består endast av groddknoppar. Ståndarna är långa, oftast längre än kalkbladen, och de tre inre ståndarna har flikar på ömse sidor om ståndarknappen.

”Sandlöken, i somliga trakter också känd under benämningen Åkerlök, har, isynnerhet i löken och lökknopparne, ganska stark både lukt och smak, nästan vidrigare än Hvitlökens. Då den, såsom icke sällan händer på sandiga åkrar, till större mängd växer bland råg, blir den icke blott besvärlig på åkern utan skämmer också säden …”

(Ur Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman, 1868)

(Ur Den virtuella floran)

Nordens Flora

Lindman avlade 1874 studentexamen vid Växjö högre allmänna läroverk och studerade därefter botanik och zoologi vid Uppsala universitet, där han blev filosofie kandidat 1878, docent 1884 och disputerade för filosofie doktorsgraden 1886.
Han blev lektor i naturaliehistoria och fysik vid Norra Latinläroverket i Stockholm 1887 och intendent och professor vid Naturhistoriska riksmuseets i Stockholm botaniska avdelning vid 1905.

Lindman utgav Bilder ur Nordens flora med första upplagan 1901-1905, baserat på de gamla kopparplåtarna till Johan Wilhelm Palmstruchs Svensk Botanik. Till andra upplagan (1917) gjorde Lindman själv 144 nya bilder. Svensk botanisk plansch.

Efter forskningsresor i Sydamerika utgav Lindman Vegetationen i Rio Grande do Sul (1900). Han utgav också en Lärobok i botanik (1904) och Svensk fanerogamflora (1918). Han upptäckte många tidigare upptäckta växtarter och var författare till en mängd vetenskapliga artiklar.

Feel free to share this with the world:

Du gillar kanske också…