Blomsterparterrer – Antik svensk plansch 1861

449.00 kr

Antik svensk plansch tryckt 1861.
Mått: 25*17 cm
Denna plansch är i gott skick och trycket är gjort på stadigt papper, lätt gulnat av ålder.
Färgen är handkolorerad med inslag av kromlitografiskt tryck (som var vanligt i slutet av 1800-talet).
Längst ner på planschen står namnet i latin med snirkliga bokstäver.

Frakt: Skickas med kartongstöd i skyddande kuvert.

1 i lager

Kategorier: ,

Beskrivning

Feel free to share this with the world:

”Vi hafva på vidföljande planch framställt ett par idéer i denna väg. Figuren A är pfof på en blomster parterr, som man kunde säga vara utförd i antik, och figuren B en sådan utförd i  götisk stil. Dessa äro åtminstone ej omöjliga att verkställa och kunna varieras efter omständigheterna. Hvad dessa båda figurer tillhörande skala beträffar, så kunna dimensionerna ökas till halfannan eller dubbelt så mycket som denna utvisar dem ega, men minskas böra de icke, ty då blifva deras detaljer allt för små och petiga. De framställda figurerna visa blott bitar af en hel anläggning, men sedan platsen genom gångar, motsvarande byggningens utsträckning, blifvit indelad, kunna de emellan dessa gångar uppkomna jordstycken på ett likartadt sätt indelas.
Figuren C på planchen framställer en blomsterparterr, hvilken förlidet år utfördes i Svenska Trädgårdsföreningens trädgård på en plats, som blef ledig efter en i trädgårdens midt stående musikpaviljong, hvilken numera var öfverflödig, sedan offentliga inställningar derstädes upphört. Denna parterr vann mycket bifall af trädgårdens talrika besökare förliden sommar, och kunde anses såsom temligen lyckad, så väl i hänseende till anordnadningen, som för möjligheten att kunna vidmakthållas vid sin form.”
(Illustrerad Trädgårdstidning 1861)

Feel free to share this with the world: