Common Eider – EJDER, Somateria mollissima

295.00 kr

En färglitografisk plansch med fågelmotiv,
Svenska fåglar av bröderna von Wright*

Tryckår: 1927-1929

Storlek: Ca 38*27,5 cm

Beskrivning och skick: Färgtryck med klara och vackra färger på vackert åldersgulnat papper och kraftigt papper med vacker struktur. Små diskreta veck i kanter kan förekomma (se bilder), men skicket är i övrigt fint.

Leverans: Planschen skickas i skyddande kartongrör.

1 i lager

Artikelnr: VW062 Kategorier: , , ,

Beskrivning

Feel free to share this with the world:

Färglitografisk ornitologisk plansch
Svenska Fåglar 1927-29
EJDER, Somateria mollissima

Om fågeln

Ejder (här hane), Somateria mollissima är en stor och tung dykand som mäter 60–70 cm. Den har en karaktäristisk huvudprofil med kilformad näbb som är fjäderklädd på sidorna. Den adulta hanen i praktdräkt är kontrastrik, med svart hjässa, övergump och buk, blek näbbspets, ljusgrön nackfläck och är i övrigt vit, med rödrosa anstrykning på bröstet.
(Wikipedia)

Redan under vikingatiden bedrevs en omfattande fångst av ejder längs med våra kuster och förmodligen var det en vanlig art vid denna tid. Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet var jakten på ejder tidvis omfattande vilket medförde en märkbar populationsnedgång.

I mitten av 1950-talet förbjöd man därför vårjakt på sjöfågel och ejdern kunde återhämta sig. Stammen fortsatte öka i framför allt Östersjön eftersom övergödning ökar näringshalten i vattnet. Detta bidrar till tilltagande musselstammar vilket ger ejdern god tillgång till föda. Från mitten 1970-talet ökade antalet ejderpar från ca. 170.000 par till ca. 300.000 par år 2006. Man rapporterade dock om kraftigt minskade antal häckningar i Österjön. I 2010 års rödlista upptogs ejdern som ”nära hotad”.
(Ur fageln.se)

Svenska Fåglar och bröderna von Wright*

Magnus von Wright blev 1826 elev vid Konstakademien i Stockholm, jämsides med studierna utförde han illustrationer för naturvetenskapliga arbeten och på greve Nils Bondes bekostnad arbetade han tillsammans med brodern Wilhelm med planschverket Svenska foglar efter naturen och på sten ritade 30 häften med 184 handkolorerade fågelplanscher.

Ferdinand von Wright begav sig 1837 till sina bröder i Sverige och stannade där till 1844. Främst var han sysselsatt med att måla lägre djur och växter för naturvetenskapliga ändamål. Liksom sina bröder var han nästan autodidakt bortsett från viss handledning från sin bror och avbrutna studier i Konstakademiens principskola i Stockholm. Ferdinands fågelbilder är förträffliga zoologiska planscher. Han var dock den konstnärligt mest betydande av de tre bröderna. Det är livfull karakteristik i hans fåglar. Anordningen är pittoresk, djur och landskap sammansmälter till en hel bild ur naturen.

Mer om Wilhelm von Wright

På uppdrag av sin bror Magnus kom Wilhelm von Wright vid 18 års ålder till Sverige 1828 för att hjälpa till vid framställandet av planschverket Svenska foglar efter naturen som de tillsammans färdigställde i en liten handkolorerad upplaga om 100 exemplar. Wilhelm erövrade sig snart ett berömt namn såsom djurtecknare och var anställd som tecknare vid Vetenskapsakademien 1834–1848. Förutom teckningarna han utförde för Vetenskapsakademien svarade han även för graveringen och litograferingen av akademiens illustrationer.

Wilhelm var huvudsakligen autodidakt men fick en viss utbildning i gravyr av Fredrik Boije och en viss vägledning i teckning av sin bror Magnus samt oljemålning från brodern Ferdinand. Han utförde bland annat illustrationerna till Sven Nilssons Illuminerade figurer till Skandinaviens fauna 1832–1840, illustrationer till Tidskrift för jägare och naturforskare 1832–1834, Israel af Ströms Svenska foglarna, uppställde i systematisk ordning 1839 samt de kolorerade planscher han lämnade … över Skandinaviens fiskar. Dessa väckte en berättigad uppmärksamhet i och utom landet och intaga ännu en obestridd plats bland det förnämsta samtiden i denna väg frambragt.

På 1920-talet sammanställdes sedermera ett fågelplanschverk med alla tre brödernas betydande illustrationer av de Svenska fåglarna.

(Källa: Wikipedia)

Feel free to share this with the world: