Eurasian Woodcock – MORKULLA – Scolopax rusticola

295.00 kr

En färglitografisk plansch med fågelmotiv,
Svenska fåglar av bröderna von Wright*

Tryckår: 1927-1929

Storlek: Ca 38*27,5 cm

Beskrivning och skick: Färgtryck med klara och vackra färger på vackert åldersgulnat papper och kraftigt papper med vacker struktur. Små diskreta veck i kanter kan förekomma (se bild), men skicket är i övrigt fint.

Leverans: Planschen skickas i skyddande kartongrör.

1 i lager

Artikelnr: VW039 Kategorier: , ,

Beskrivning

Feel free to share this with the world:

Färglitografisk ornitologisk plansch
Svenska Fåglar 1927-29
MORKULLA, Scolopax rusticola

Om fågeln

Morkullan är Sveriges talrikaste vadarefågel. Den finns över hela landet utom i fjällen. Trots detta är den svår att se förutom när den spelflyger under vår och försommar.

Kännetecken

Morkullan kan med anledning av den långa raka näbben och kroppsformen närmast förväxlas med beckasiner. Morkullan är dock betydligt större och mer enhetligt mörkt färgad än beckasinarterna.

På vår och försommar kan det klassiska lätet höras från spelflygande hanar. Normalt låter hanarna höra ett knissp-ande följt av ett kuttrande ”orrt, orrt” men en viss variation förekommer.

Utbredning och status

Morkullan finns över stora delar av Europa och Asien. I Sverige är förekomsten sporadisk ovan fjällens björkzon och längst i norr. Huvuddelen av de svenska morkullorna tillbringar vintern på Brittiska öarna, i Frankrike och Spanien även om vissa individer väljer att stanna i Sverige milda vintrar.

Under oktober och november kan det i lämpliga områden i södra Sverige finnas stora antal morkullor. Dessa fåglar är på flytt och stannar på dessa platser för att äta upp sig. När vinterkylan kommer flyger dessa morkullor vidare mot vinterkvarteren.

(Ur Svenska Jägareförbundet)

Svenska Fåglar och bröderna von Wright*

Magnus von Wright blev 1826 elev vid Konstakademien i Stockholm, jämsides med studierna utförde han illustrationer för naturvetenskapliga arbeten och på greve Nils Bondes bekostnad arbetade han tillsammans med brodern Wilhelm med planschverket Svenska foglar efter naturen och på sten ritade 30 häften med 184 handkolorerade fågelplanscher.

Ferdinand von Wright begav sig 1837 till sina bröder i Sverige och stannade där till 1844. Främst var han sysselsatt med att måla lägre djur och växter för naturvetenskapliga ändamål. Liksom sina bröder var han nästan autodidakt bortsett från viss handledning från sin bror och avbrutna studier i Konstakademiens principskola i Stockholm. Ferdinands fågelbilder är förträffliga zoologiska planscher. Han var dock den konstnärligt mest betydande av de tre bröderna. Det är livfull karakteristik i hans fåglar. Anordningen är pittoresk, djur och landskap sammansmälter till en hel bild ur naturen.

På uppdrag av sin bror Magnus kom Wilhelm von Wright vid 18 års ålder till Sverige 1828 för att hjälpa till vid framställandet av planschverket Svenska foglar efter naturen som de tillsammans färdigställde i en liten handkolorerad upplaga om 100 exemplar. Wilhelm erövrade sig snart ett berömt namn såsom djurtecknare och var anställd som tecknare vid Vetenskapsakademien 1834–1848. Förutom teckningarna han utförde för Vetenskapsakademien svarade han även för graveringen och litograferingen av akademiens illustrationer.

Mer om Wilhelm von Wright

Wilhelm var huvudsakligen autodidakt men fick en viss utbildning i gravyr av Fredrik Boije och en viss vägledning i teckning av sin bror Magnus samt oljemålning från brodern Ferdinand. Han utförde bland annat illustrationerna till Sven Nilssons Illuminerade figurer till Skandinaviens fauna 1832–1840, illustrationer till Tidskrift för jägare och naturforskare 1832–1834, Israel af Ströms Svenska foglarna, uppställde i systematisk ordning 1839 samt de kolorerade planscher han lämnade … över Skandinaviens fiskar. Dessa väckte en berättigad uppmärksamhet i och utom landet och intaga ännu en obestridd plats bland det förnämsta samtiden i denna väg frambragt.

På 1920-talet sammanställdes sedermera ett fågelplanschverk med alla tre brödernas betydande illustrationer av de Svenska fåglarna.

(Källa: Wikipedia)

Feel free to share this with the world:

Du gillar kanske också…