Lungwort – LUNGÖRT, Pulmonaria obscura

99.00 kr

Svensk originalplansch ur Nordens Flora 1922

Detta är ett färglitografiskt tryck av botanikern Carl Axel Magnus Lindman (1856-1928).

Storlek: Ca 24*15 cm.
Mycket välbevarad med vackra färger, på ett stadigt tjockt papper vackert gulnat av ålder.

Växtens olika delar är uppnumrerade.
Under bilden står växtens namn på svenska och latin.

Planschen fraktas i skyddande kuvert med kartongstöd.

3 i lager

Artikelnr: NF085B Kategorier: , ,

Beskrivning

Feel free to share this with the world:

Botanisk plansch:
LUNGÖRT, Pulmonaria obscura
Nordens Flora 1922 nr. 85

Om växten

Lungört, Pulmonaria obscura är en flerårig, hårig ört med upprätt, ogrenad stjälk och strävhåriga blad. De långskaftade rosettbladen är äggformade till hjärtlika och utvecklas först efter blomningen. Stjälkbladen är kortskaftade eller stjälkomfattande, avlånga men vanligen bara omkring dubbelt så långa som breda.

Lungört blommar i april-maj. Blommorna sitter samlade i fåblommiga knippen och blomställningen är glest besatt med körtelhår. Blomfodret är femflikat med korta och trubbiga flikar. Den trattlika kronan är först rödaktig, senare blå eller violett. Delfrukterna är släta och har ett köttigt bihang vid basen.
Den sydliga, sällsynta arten fläcklungört (P. officinalis) har vitfläckiga blad. Arten smalbladig lungört (P. angustifolia) skiljs genom lansettlika stjälk- och basalblad. Smalbladig lungört och lungört kan bilda hybrider om de växer tillsammans.

Artnamnet obscura betyder mörk. Svenska namnet lungört syftar, liksom det vetenskapliga namnet på släktet lungörter, Pulmonaria, på att den förr ansågs verksam mot lungsjukdomar.

(Ur Den virtuella floran)

Nordens Flora

Lindman avlade 1874 studentexamen vid Växjö högre allmänna läroverk och studerade därefter botanik och zoologi vid Uppsala universitet, där han blev filosofie kandidat 1878, docent 1884 och disputerade för filosofie doktorsgraden 1886.
Han blev lektor i naturaliehistoria och fysik vid Norra Latinläroverket i Stockholm 1887 och intendent och professor vid Naturhistoriska riksmuseets i Stockholm botaniska avdelning vid 1905.

Lindman utgav Bilder ur Nordens flora med första upplagan 1901-1905, baserat på de gamla kopparplåtarna till Johan Wilhelm Palmstruchs Svensk Botanik. Till andra upplagan (1917) gjorde Lindman själv 144 nya bilder. Svensk botanisk plansch.

Efter forskningsresor i Sydamerika utgav Lindman Vegetationen i Rio Grande do Sul (1900). Han utgav också en Lärobok i botanik (1904) och Svensk fanerogamflora (1918). Han upptäckte många tidigare upptäckta växtarter och var författare till en mängd vetenskapliga artiklar.

Feel free to share this with the world:

Du gillar kanske också…