ENGELSKT RAJGRÄS, Lolium perenne

79.00 kr

Svensk originalplansch ur Nordens Flora 1922

Detta är ett färglitografiskt tryck av botanikern Carl Axel Magnus Lindman (1856-1928).

Storlek: Ca 24*15 cm. Mycket välbevarad med vackra färger, på ett stadigt tjockt papper vackert gulnat av ålder.

Botanisk plansch med växtens olika delar uppnumrerade.
Under bilden står växtens namn på svenska och latin.

Planschen fraktas i skyddande kuvert med kartongstöd.

3 i lager

Artikelnr: NF478B Kategorier: , ,

Beskrivning

Feel free to share this with the world:

Botanisk plansch:
ENGELSKT RAJGRÄS, Lolium perenne
Nordens Flora 1922 nr. 478

Om växten

Engelskt rajgräs, Lolium perenne (här renrepe) är ett kalt flerårigt, tuvbildande gräs med platta och saftigt gröna blad. Stråna kan bli upp till sex decimeter höga och har vid basen vegetativa skott som inte bildat några strån.

Engelskt rajgräs blommar från juni till augusti. Axen är omkring en decimeter långa och tydligt platta. Småaxen sitter infästade med kanten mot strået, de har sex till åtta blommor och ytteragnarna saknar borst. Skärmfjället är kort och når bara upp till hälften av närmaste ytteragn.
Engelskt rajgräs skiljs från de andra arterna i släktet repen (Lolium) genom att vara flerårig med mattlikt utbredda, icke blommande, vegetativa skott vid basen av stråna.

”Med undantag af Timotejen, säger WAHLBERG, har väl intet fodergräs inom Europa allmännare blifvit odladt och mera omskrifvet, eller olikare bedömdt, än detta Raygräs. ”Det är otvifvelaktigt en utmärkt foderväxt, ehuru icke uppfyllande alla fordringar…”

(Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman, 1868)

(Källa: Den virtuella floran)

Nordens Flora

Lindman avlade 1874 studentexamen vid Växjö högre allmänna läroverk och studerade därefter botanik och zoologi vid Uppsala universitet, där han blev filosofie kandidat 1878, docent 1884 och disputerade för filosofie doktorsgraden 1886.
Han blev lektor i naturaliehistoria och fysik vid Norra Latinläroverket i Stockholm 1887 och intendent och professor vid Naturhistoriska riksmuseets i Stockholm botaniska avdelning vid 1905.

Lindman utgav Bilder ur Nordens flora med första upplagan 1901-1905, baserat på de gamla kopparplåtarna till Johan Wilhelm Palmstruchs Svensk Botanik. Till andra upplagan (1917) gjorde Lindman själv 144 nya bilder. Svensk botanisk plansch.

Efter forskningsresor i Sydamerika utgav Lindman Vegetationen i Rio Grande do Sul (1900). Därefter gav han ut en lärobok i botanik (1904) och Svensk fanerogamflora (1918). Därmed presenterade han många växtarter, vilket gav upphov till och en mängd vetenskapliga artiklar.

Feel free to share this with the world: