Parrot Crossbill female – STÖRRE KORSNÄBB hona, Loxia pytyopsittacus

295.00 kr

En färglitografisk plansch med fågelmotiv,
Svenska fåglar av bröderna von Wright*

Tryckår: 1927-1929

Storlek: Ca 38*27,5 cm

Beskrivning och skick: Färgtryck med klara och vackra färger på vackert åldersgulnat papper och kraftigt papper med vacker struktur. Små diskreta veck i kanter kan förekomma (se bild), men skicket är i övrigt fint.

Leverans: Planschen skickas i skyddande kartongrör.

2 i lager

Artikelnr: VW063 Kategorier: , ,

Beskrivning

Feel free to share this with the world:

Färglitografisk ornitologisk plansch
Svenska Fåglar 1927-29
STÖRRE KORSNÄBB hona, Loxia pytyopsittacus

Om fågeln

Större korsnäbb, Loxia pytopsittacus

Latinskt namn:
Släktnamnet Loxia, lär komma av grekiska och betyder ”böjd åt sidan”. En annan tolkning är att det kommer från det latinska ”loquax” som betyder pratsam. Artnamnet pytyopsittacus är grekiska och betyder tallpapegoja.

Typiska kännetecken:
Ca 19 cm. Kraftigt byggd med korslagd näbbspets. Vingar och stjärt mörka. Hanen i övrigt tegelröd. Näbbens höjd vid basen är nästan lika stor som undernäbbens längd. Honan grönaktig med ljus underdel.

Läte:
Ett ”göp-göp”. Detta läte förekommer jämsides med locklätet ”tjypp, tjypp, tjypp”.

Mer om Korsnäbb

Större korsnäbben lägger i regel sitt bo i en tall, någon gång i gran. Det placeras liksom mindre korsnäbbens högt upp, omkring tio meter över marken och ofta långt ut på grenarna. Boet, som är något större än mindre korsnäbbens, byggs av kvistar, mossa och strån och förses invändigt med en bale av lavar, mossa och stundom hår, bast samt enstaka fjädrar. Endast honan bygger boet.

Äggläggningen sker vanligen ej fullt så tidigt som hos mindre korsnäbben, utan flertalet par börjar häcka i mars eller april. Antalet ägg är två till fyra, sällan fem. Till utseendet liknar äggen den mindre artens, men de lär vara något större. Honan börjar enligt Viking Olsson att ruva redan med första ägget, och ruvningstiden är 14 dagar. Honan matas av hanen under ruvningstiden, och Olsson fann att tiden mellan matningarna uppgick till cirka 2,5 timmar. Ungarna matas av honan, som i sin tur erhåller mat av hanen.

Strax efter ungarnas kläckning kom hanen med mat med cirka 1 timmes mellanrum. enligt Olssons observationer. Senare sker matningen genom båda föräldrarna.
Större korsnäbbens föda utgörs huvudsakligen av barrträdens frön, dock ingår en hel del insekter i matsedeln när sådana finns tillgängliga.

(Ur Fageln.se)

Svenska Fåglar och bröderna von Wright*

Magnus

Magnus von Wright blev 1826 elev vid Konstakademien i Stockholm, jämsides med studierna utförde han illustrationer för naturvetenskapliga arbeten och på greve Nils Bondes bekostnad arbetade han tillsammans med brodern Wilhelm med planschverket Svenska foglar efter naturen och på sten ritade 30 häften med 184 handkolorerade fågelplanscher.

Ferdinand

Ferdinand von Wright begav sig 1837 till sina bröder i Sverige och stannade där till 1844. Främst var han sysselsatt med att måla lägre djur och växter för naturvetenskapliga ändamål. Liksom sina bröder var han nästan autodidakt bortsett från viss handledning från sin bror och avbrutna studier i Konstakademiens principskola i Stockholm. Ferdinands fågelbilder är förträffliga zoologiska planscher. Han var dock den konstnärligt mest betydande av de tre bröderna. Det är livfull karakteristik i hans fåglar. Anordningen är pittoresk, djur och landskap sammansmälter till en hel bild ur naturen.

Wilhelm

På uppdrag av sin bror Magnus kom Wilhelm von Wright vid 18 års ålder till Sverige 1828 för att hjälpa till vid framställandet av planschverket Svenska foglar efter naturen som de tillsammans färdigställde i en liten handkolorerad upplaga om 100 exemplar. Wilhelm erövrade sig snart ett berömt namn såsom djurtecknare och var anställd som tecknare vid Vetenskapsakademien 1834–1848. Förutom teckningarna han utförde för Vetenskapsakademien svarade han även för graveringen och litograferingen av akademiens illustrationer.

Mer om Wilhelm von Wright

Wilhelm var huvudsakligen autodidakt men fick en viss utbildning i gravyr av Fredrik Boije och en viss vägledning i teckning av sin bror Magnus samt oljemålning från brodern Ferdinand. Han utförde bland annat illustrationerna till Sven Nilssons Illuminerade figurer till Skandinaviens fauna 1832–1840, illustrationer till Tidskrift för jägare och naturforskare 1832–1834, Israel af Ströms Svenska foglarna, uppställde i systematisk ordning 1839 samt de kolorerade planscher han lämnade … över Skandinaviens fiskar. Dessa väckte en berättigad uppmärksamhet i och utom landet och intaga ännu en obestridd plats bland det förnämsta samtiden i denna väg frambragt.

På 1920-talet sammanställde man sedermera ett fågelplanschverk med de mest betydande illustrationer som bröderna von Wright målat.

(Källa: Wikipedia)

Feel free to share this with the world:

Du gillar kanske också…