Svenska Fjärilar – 1941 – nr. 31

99.00 kr

Originalplansch ur Svenska Fjärilar, tryckt 1941

Detta är ett färglitografiskt tryck av fjärilssamlaren David Ljungdahls (1870-1940) målningar under mitten av 30-talet.
Storlek: 32*23 cm. Mycket välbevarad med vackra färger, på ett stadigt papper något gulnat av ålder.
Planschen illustrerar utförligt fjärilar med dess olika utvecklingsstadier uppnumrerade. Längst ner på trycket står deras namn på svenska och latin.

Planschen fraktas i skyddande kartongrör.

3 i lager

Beskrivning

Feel free to share this with the world:

Fjärilsplansch: Svenska fjärilar nr. 31

Sveriges storfjärilar (macrolepidoptera)

Plansch med fjärilar.
Fjärilsplansch ur Svenska fjärilar. På sommaren parar sig fjärilarna med varandra och sedan lägger honan ägg på en värdväxt. Efter att parningen ägt rum dör honan och hannen efter några veckor. Äggen kläcks och larverna börjar äta på växten. Nu inleder den sin tid som puppa och kan hänga på en gren, grässtrå eller ligga i marken. Puppan äter ingenting. Inne i puppan sker det en förvandling. Ur puppan kryper det sedan ut en fjäril med vingar, ben och sugsnabel på kroppen. Sedan gäller det för fjärilen att hitta nektarrika blommor för att få energi till att hitta en partner att para sig med.

Läs mer här.

Svenska fjärilar. Redan tidigt på året börjar en del fjärilar flyga. Visserligen händer det mitt i vintern, att enstaka exemplar övervintrar som fullbildade och vaknar upp ur dvalan någon solig dag.  Det finns i Sverige drygt 2800 arter fjärilar och är uppdelade i dag- och nattfjärilar. Läs vidare här.

Fjärilar (lepidoptera) ingår i klassen insekter och leddjur. Kroppen består av huvud, mellankropp och bakkropp. Huvudet bär antenner och tre par mundelar. Mellankroppen är försedd med tre par ben och två par vingar. Ordningens vetenskapliga namn Lepidoptera kommer från grekiskan och betyder ”fjälliga vingar”.

Svenska Fjärilar

Fjärilsplansch Cirka 1840 gav Christoffer Aurivilli ut planschverket Nordens Fjärilar med 50 stycken vackra färgplanscher över storfjärilarna i Norden. Dessa blev mycket eftertraktade och sålde slut tämligen skyndsamt. Albert Tullgren väckte idén med Einar Wahlgren och Frithiof Nordström. Detta resulterade till att konstnären och fjärilssamlaren David Ljungdahl återigen skapa ett planschverk över våra fjärilar. Ljungdahl målade själv 50 nya motiv fram till sin död i september 1940. Undantaget är plansch nummer 47, där Olof Ahlberg fick slutföra illustrationen. I stort sett alla avmålade fjärilar var svenska exemplar. Läs mer om konstnären här. 

Se mer om planscher på möbler.
fjärilar plansch byrå

Feel free to share this with the world: